Groenkeur

Krapte op arbeidsmarkt en toch 100.000 bomen kappen?

ProRail gaat (lees laat) ca. 100.000 bomen langs het spoor snoeien of kappen om treinstremmingen te voorkomen.       Gemiddeld is er elke week wel een stremming van het treinverkeer doordat takken in de bovenleiding terecht zijn gekomen of dat een boom op het spoor is gevallen. Eens per maand is sprake van een flinke verstoring. Daarom zet de spoorbeheerder in op gericht o...
Lees meer

Nieuwe BRL Groenkeur 2016

          Op aangeven van het College van Deskundigen Groen heeft het bestuur van Stichting Groenkeur op vrijdag 20 mei jl. de herziene beoordelingsrichtlijnen vastgesteld. De nieuwe richtlijnen zijn per 1 juni jl. van kracht. Dit geldt voor de volgende beoordelingsrichtlijnen; Groenvoorzieningen Boomverzorging Dak- en gevelbegroening Zover nu bekend zal d...
Lees meer

Nieuwe ISO 9001:2015 & Groenkeur

Definitieve tekst ISO 9001 beschikbaar voor laatste stemronde. De inhoud van de nieuwe ISO 9001 is nu definitief. Een laatste stemronde vindt deze zomer plaats. Eind september is de verwachte publicatiedatum van ISO 9001:2015. Wat zijn opvallende wijzigingen? Nieuw PDCA-model Het procesmodel is vervangen. In het nieuwe model is de PDCA van toepassing op alle processen en op het  kwali...
Lees meer

Onaangekondigde controles Groenkeur

Stichting Groenkeur gaat meer de nadruk leggen op aantoonbare kwaliteit van het eindproduct. De invoering van een systematiek van onaangekondigde controles tijdens uitvoering van opdrachten past hierin. Op heel korte termijn vindt de eerste onaangekondigde controle plaats bij één van de Groenkeur-gecertificeerde bedrijven. Voordat Groenkeur een uitgebreide pilot opzet wordt eerst samen met een...
Lees meer

Groenkeur certificaat Tuin A&O blijft

Op 12 december jl. heeft het bestuur van Stichting Groenkeur besloten om de beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud te continueren. Dit besluit is vooral gebaseerd op de input van de 30 bezochte hoveniersbedrijven in de afgelopen twee maanden. Gezien het aantal bedrijven dat actief is op de consumentenmarkt is het draagvlak in omvang van de Tuinaanleg & Tuinonderhoud gecertificeer...
Lees meer
Top