Header Image

ISO 14001:2015

ISO 14001 en STRUKTUUR

Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren, zodat de milieudoelstellingen van uw organisatie kunnen worden gerealiseerd.

ISO 14001 geeft niet aan wat een acceptabele milieubelasting is. Uw organisatie moet dat zelf bepalen op basis van een analyse van de milieuaspecten en de mogelijke effecten daarvan op het milieu, met inachtneming van de wettelijke vereisten en in communicatie met belanghebbende partijen. ISO 14001 stelt daarbij als voorwaarde dat een organisatie streeft naar het voortdurend verbeteren van haar milieuprestaties, ofwel naar vermindering van haar milieubelasting. Wij kijken naar het huidige milieubeleid, de relevante milieuaspecten die uw organisatie belast en de maatregelen die uw organisatie neemt om deze belasting te beheersen of te reduceren.

In de praktijk blijkt dat een goed inzicht in de milieurisico’s en de juiste beheersmaatregelen leiden tot kostenbesparing binnen uw organisatie. Een goed milieumanagementsysteem levert dus voordelen op!

STRUKTUUR begeleidt uw organisatie bij het verkrijgen en behouden van het ISO 14001 Certificaat. Op pragmatische wijze helpen wij uw organisatie alle stappen te doorlopen van het milieumanagementsysteem. Graag nemen wij de volledige regie om snel, gedegen en praktisch tot certificering over te gaan.STRUKTUUR ondersteunt niet alleen bij behalen van het ISO 14001 certificaat maar ook bij het onderhouden hiervan.

Al onze opdrachtgevers hebben ervoor gekozen ons de volledige regie te geven. U krijgt hierbij 100% certificaat garantie. Wij voeren alle acties uit en gebruiken al onze kennis voor het opstellen van een effectief en concreet milieumanagementsysteem systeem. Uiteraard nemen wij u als opdrachtgever mee in het gehele traject, en dit tegen een aantrekkelijk tarief.

Waarom ISO 14001;

Een milieumanagementsysteem draagt bij aan duurzame ontwikkeling binnen uw organisatie. Met een milieumanagementsysteem draagt uw organisatie bij aan de bescherming van milieu door de nadelige milieueffecten te voorkomen en tegen te gaan. Denk hierbij aan: emissies, afval en afvalwater te verminderen.

Voordelen ISO 14001;

 • Milieudoelstellingen behalen en prestaties verbeteren;
 • Kostenbesparing door financiële en operationele voordelen.
 • Het voorkomen van nadelige milieu effecten leidt in de praktijk veelal ook tot kostenbesparing.
 • Minimalisering van het risico van uw milieu aansprakelijkheid;
 • Verbetering van uw imago in de ogen van uw klanten, partners en derden;
 • Verzekerd te zijn dat u aan alle eisen van uw opdrachtgevers en de autoriteiten voldoet;
 • De mogelijkheid om milieu informatie aan relevante belanghebbende te communiceren.

Hiervoor ontvangt u van ons op maat;

 • Contextanalyse
 • Stakeholders analyse
 • Compliance verplichtingen, risico’s en kansen analyse
 • Inzicht in betrokkenheid van het management
 • Integratie van milieu in het strategisch beleid van de organisatie
 • Milieu doel- en taakstellingen
 • Externe communicatie over milieuprestaties en informatie
 • Documenten en registraties op basis van risico’s en kansen
 • Uitwerking op welke manier uw organisatie de milieuaspecten beheerst of kan beheersen
 • Digitaal milieumanagementsysteem in combinatie met een milieuaspectenregister
 • Compliance audit
 • Directiebeoordeling over het milieumanagementsysteem
 • Met 100% certificaat garantie

Voor referentieprojecten, zie: ISO 14001CO2 projecten                                                                                          Voor meer informatie over ISO 14001:2015 zie SCCM

Antwoord op veel gestelde vragen. klik hier                                                                                                                Zie ook certificatieschema. Om deze te lezen klik hier

 

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?

Bel 06-26 93 56 10 of vul het contact formulier in.

 

Top