Header Image

CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder en STRUKTUUR

De CO2- Prestatieladder is een meetinstrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie. Het behalen en behouden hiervan kan u gunningvoordeel opleveren tot wel 10%. Hiervoor dient u het CO2-bewust Certificaat te behalen. Dit kan op vijf niveaus. Hoe hoger het niveau, hoe hoger het gunningsvoordeel.

STRUKTUUR begeleidt uw organisatie bij het verkrijgen en behouden van het CO2-bewust Certificaat. Op pragmatische wijze helpen wij uw organisatie alle stappen te doorlopen van het Handboek CO2-Prestatieladder versie 3.1 Wij ondersteunen u hierbij tot en met niveau 5!
Graag nemen wij de volledige regie om snel, gedegen en praktisch tot certificering over te gaan. STRUKTUUR ondersteunt niet alleen bij behalen van het CO2-bewust certificaat maar ook bij het onderhouden hiervan.

Al onze opdrachtgevers hebben ervoor gekozen ons de volledige regie te geven. U krijgt hierbij 100% certificaat garantie. Wij voeren alle acties uit en gebruiken al onze kennis voor het opstellen van een effectief en concreet CO2 systeem. Uiteraard nemen wij u als opdrachtgever mee in het gehele traject, en dit tegen een aantrekkelijk tarief.

Waarom de CO2 prestatieladder?

Met een gecertificeerde CO2- prestatieladder komt u in aanmerking voor aanbestedingen waarbij steeds vaker eisen op het gebied van emissiereductie van toepassing zijn. Een hogere score op de ladder wordt in het aanbestedingsproces in veel gevallen met een concreet voordeel beloond in de vorm van een ‘fictieve’ korting op de inschrijfprijs van de aanbesteding.

Voordelen CO2 prestatieladder;

 • Kostenbesparing
 • Efficiency verhoging
 • Hogere omzet en meer opdrachten door 1 t/m 10% gunningvoordeel bij openbare aanbestedingen.
 • Positief imago naar uw opdrachtgevers
 • Meegaan met oplossingen welke in de toekomst noodzakelijk zijn
 • Bewustwording en gedragsverandering medewerkers t.a.v. verspilling

Hiervoor ontvangt u van ons op maat;

 • portfolio opgebouwd  op normonderdelen
 • onderbouwing Boundary
 • document reductie doelstellingen
 • CO2 footprint met de daarbij behorende Excel sheets
 • energieactieplan
 • communicatieplan
 • document keteninitiatief
 • energiebeoordeling
 • zelfevaluatie (interne audit) en portfolio
 • directiebeoordeling over het energiemanagementsysteem
 • toolboxen
 • nieuwsbrieven intern & extern
 • publicatie welke door u op uw website te plaatsen
 • scope 3 dominantie  (niveau 5)
 • Ketenanalyse (niveau 5)

Voor referentieprojecten, zie: CO2 projecten                                                                                                               Voor meer informatie zie; www.skao.nl

Om het handboek CO2-prestatieladder versie 3.1 te downloaden klik hier                                                              Brochure SKAO. Om deze te lezen klik hier

 

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?

Bel 06-26 93 56 10 of vul het contact formulier in.

Top