De Arbowet Wat verandert er per 1 juli 2018?

De arbowet is al op 1 juli 2017 ingegaan, maar organisaties hebben een jaar de tijd gekregen om de zaken op orde te krijgen. Deze overgangsperiode verloopt eind deze week. De belangrijkste wijziging is de verplichte invoer van het basiscontract. Daarnaast zijn er nog 11 andere wijzigingen die van invloed zijn op uw organisatie. Controleer dus goed of u nog in actie moet komen.  Wijzigingen ...
Lees meer

Krapte op arbeidsmarkt en toch 100.000 bomen kappen?

ProRail gaat (lees laat) ca. 100.000 bomen langs het spoor snoeien of kappen om treinstremmingen te voorkomen.       Gemiddeld is er elke week wel een stremming van het treinverkeer doordat takken in de bovenleiding terecht zijn gekomen of dat een boom op het spoor is gevallen. Eens per maand is sprake van een flinke verstoring. Daarom zet de spoorbeheerder in op gericht o...
Lees meer

Je vindt je zo een baan.

Opvallende beroepen op de lijst moeilijk te vervullen vacatures Groenvoorzieners, Hoveniers en boomverzorgers. Met de aantrekkende economie, wordt er ook weer gebouwd. En dat betekent dat er nieuwe tuinen aangelegd moeten worden.  Ook  hebben consumenten een groter budget om een hovenier in te schakelen. Tot slot worden hoveniers en boomverzorgers vaker ingeschakeld om de effecten van klimaatve...
Lees meer

Loonkostenvoordeel voor u?

Nieuw loonkostenvoordeel voor jongeren. Werkgevers die vanaf 1 januari 2018 jongere werknemers in dienst hebben, kunnen jeugd-LIV krijgen. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is sinds 1 juli 2017 flink verhoogd. Ter compensatie wordt per 1 januari 2018 het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor deze leeftijdscategorie ingevoerd. Een werkgever heeft dan, als aan de voorwaarden is v...
Lees meer

Betere betaaltermijn MKB

De Tweede Kamer stemde op 14 februari 2017 in met het dichten van een sluiproute in de huidige wet. Door een uitzonderingsbepaling konden grote   bedrijven betaaltermijnen afdwingen die konden oplopen tot wel 120 dagen. Het is in Nederland echter normaal om binnen 30 dagen een factuur te voldoen.      De nieuwe wet versterkt de juridische positie van leveranciers. Zij staan sterker bij onderhan...
Lees meer

Struktuur geeft workshop CO2

Wellantcollege Houten organiseert op woensdag 15 februari een Groendag voor de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche. De Groendag bestaat uit een vakbeurs en innoverende workshops. Daarnaast vinden er verlengingsbijeenkomsten Gewasbescherming en Flora & Fauna (AOC-keurmerk) plaats. De Groendag is gericht op gemeentes, groenvoorzieningsbedrijven en op bedrijven in de particuliere sector. ...
Lees meer

‘Sluiten nieuwe kolencentrales goedkoopste optie CO2-reductie’

Om de CO2-uitstoot in Nederland op de goedkoopste manier te verlagen moeten er een of twee nieuwe kolencentrales worden gesloten. Er zijn meer kolencentrales in Nederland dan wij vaak weten. Als alleen oudere kolencentrales uit de jaren ’90 worden gesloten zijn er maatregelen nodig die meer geld kosten, zo stelt onderzoeksbureau CE Delft vrijdag in  dat gemaakt is in opdracht van het European...
Lees meer

China bekrachtigt klimaatverdrag Parijs

Het Chinese parlement heeft 02-09-2016 het klimaatverdrag van Parijs geratificeerd. Dat meldt het staatspersbureau Xinhua. De Chinese ratificatie betekent een belangrijke stap om het verdrag nog eind dit jaar in werking te laten treden. De mededeling komt op het moment dat wereldleiders zich in China beginnen te verzamelen in het kader van de G20-top in Hangzhou. De landen van de G20 ...
Lees meer

Huizen en gebouwen vanaf 2050 verbod CO2-uitstoot verwarmen

De meeste Nederlanders (86 procent) weten niet dat het verwarmen van huizen en gebouwen tegen 2050 geen CO2-uitstoot meer mag veroorzaken en dat er dus niet meer op gas mag worden gestookt. Dat blijkt uit een enquête van het HIER Klimaatbureau. Op dit moment heeft nog 95 procent van de woningen verwarming en warm water op aardgas. De overheid wil dat in 2050 alle energie volledig duurzaam i...
Lees meer

Nieuwe BRL Groenkeur 2016

          Op aangeven van het College van Deskundigen Groen heeft het bestuur van Stichting Groenkeur op vrijdag 20 mei jl. de herziene beoordelingsrichtlijnen vastgesteld. De nieuwe richtlijnen zijn per 1 juni jl. van kracht. Dit geldt voor de volgende beoordelingsrichtlijnen; Groenvoorzieningen Boomverzorging Dak- en gevelbegroening Zover nu bekend zal d...
Lees meer