Rijdt u een vervuilende auto? Ecotest

Auto's met alternatieve aandrijving zijn de grote winnaars in de nieuwste milieuclassificatie van de Duitse ANWB-zusterorganisatie ADAC. In de huidige Ecotest-lijst hebben hybride voertuigen en puur elektrische auto’s, maar ook op aardgas rijdende voertuigen een goede score behaald. Benzine- en dieselvoertuigen spelen nauwelijks een rol van betekenis. In de Ecotest meet de ADAC de CO2-emissies ...
Lees meer

RISICO BIJ ONDERGRONDSE CO2-OPSLAG?

Het ondergronds opslaan van CO2 is veel veiliger dan altijd werd gedacht, blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Edinbrugh en Freiburg in de Verenigde Staten. TNO is al langer overtuigd van de veiligheid van ondergrondse CO2-opslag. Het onderzoek laat zien dat de hoeveelheid CO2 die door lekkage uit de grond vrijkomt, verwaarloosbaar klein is. Maar TNO ziet ook dat CO2-opslag bijvoo...
Lees meer

De Arbowet Wat verandert er per 1 juli 2018?

De arbowet is al op 1 juli 2017 ingegaan, maar organisaties hebben een jaar de tijd gekregen om de zaken op orde te krijgen. Deze overgangsperiode verloopt eind deze week. De belangrijkste wijziging is de verplichte invoer van het basiscontract. Daarnaast zijn er nog 11 andere wijzigingen die van invloed zijn op uw organisatie. Controleer dus goed of u nog in actie moet komen.  Wijzigingen ...
Lees meer

Krapte op arbeidsmarkt en toch 100.000 bomen kappen?

ProRail gaat (lees laat) ca. 100.000 bomen langs het spoor snoeien of kappen om treinstremmingen te voorkomen.       Gemiddeld is er elke week wel een stremming van het treinverkeer doordat takken in de bovenleiding terecht zijn gekomen of dat een boom op het spoor is gevallen. Eens per maand is sprake van een flinke verstoring. Daarom zet de spoorbeheerder in op gericht o...
Lees meer

Je vindt je zo een baan.

Opvallende beroepen op de lijst moeilijk te vervullen vacatures Groenvoorzieners, Hoveniers en boomverzorgers. Met de aantrekkende economie, wordt er ook weer gebouwd. En dat betekent dat er nieuwe tuinen aangelegd moeten worden.  Ook  hebben consumenten een groter budget om een hovenier in te schakelen. Tot slot worden hoveniers en boomverzorgers vaker ingeschakeld om de effecten van klimaatve...
Lees meer

Loonkostenvoordeel voor u?

Nieuw loonkostenvoordeel voor jongeren. Werkgevers die vanaf 1 januari 2018 jongere werknemers in dienst hebben, kunnen jeugd-LIV krijgen. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is sinds 1 juli 2017 flink verhoogd. Ter compensatie wordt per 1 januari 2018 het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor deze leeftijdscategorie ingevoerd. Een werkgever heeft dan, als aan de voorwaarden is v...
Lees meer

Betere betaaltermijn MKB

De Tweede Kamer stemde op 14 februari 2017 in met het dichten van een sluiproute in de huidige wet. Door een uitzonderingsbepaling konden grote   bedrijven betaaltermijnen afdwingen die konden oplopen tot wel 120 dagen. Het is in Nederland echter normaal om binnen 30 dagen een factuur te voldoen.      De nieuwe wet versterkt de juridische positie van leveranciers. Zij staan sterker bij onderhan...
Lees meer

Struktuur geeft workshop CO2

Wellantcollege Houten organiseert op woensdag 15 februari een Groendag voor de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche. De Groendag bestaat uit een vakbeurs en innoverende workshops. Daarnaast vinden er verlengingsbijeenkomsten Gewasbescherming en Flora & Fauna (AOC-keurmerk) plaats. De Groendag is gericht op gemeentes, groenvoorzieningsbedrijven en op bedrijven in de particuliere sector. ...
Lees meer

‘Sluiten nieuwe kolencentrales goedkoopste optie CO2-reductie’

Om de CO2-uitstoot in Nederland op de goedkoopste manier te verlagen moeten er een of twee nieuwe kolencentrales worden gesloten. Er zijn meer kolencentrales in Nederland dan wij vaak weten. Als alleen oudere kolencentrales uit de jaren ’90 worden gesloten zijn er maatregelen nodig die meer geld kosten, zo stelt onderzoeksbureau CE Delft vrijdag in  dat gemaakt is in opdracht van het European...
Lees meer

China bekrachtigt klimaatverdrag Parijs

Het Chinese parlement heeft 02-09-2016 het klimaatverdrag van Parijs geratificeerd. Dat meldt het staatspersbureau Xinhua. De Chinese ratificatie betekent een belangrijke stap om het verdrag nog eind dit jaar in werking te laten treden. De mededeling komt op het moment dat wereldleiders zich in China beginnen te verzamelen in het kader van de G20-top in Hangzhou. De landen van de G20 ...
Lees meer