Header Image

Groenkeur

Groenkeur en STRUKTUUR – Groenkeur BRL 2023

Stichting Groenkeur bevordert het vakmanschap in de groene sector. Groenkeur is een kwaliteitskeurmerk voor groenprofessionals. De stichting ontwikkelt samen met ondernemers en opdrachtgevers sectorbreed aanvaarde kwaliteitsnormen. De basis hiervan is de ISO 9001:2015. Echter, is het keurmerk het enige onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor dienstverlening in het groen, een groene ISO dus. Ondernemers kunnen zich met drie bedrijfscertificaten onderscheiden:
Groenvoorzieningen                    (zakelijke markt & aanbestedingen)
Boomverzorging                          (zakelijke markt & aanbestedingen)
Dak- & Gevelbegroening             (zakelijke markt & aanbestedingen)
Op praktische wijze realiseren wij snel en vakkundig het certificaat voor u. De lage investering hiervoor verdient u snel terug.
Wij bieden oplossingen en gaan er van uit u als opdrachtgever volledig te ontzorgen!
Waarom Groenkeur?

De Groenkeur norm is ideaal voor het stroomlijnen van uw eigen organisatie, het terugdringen van faalkosten, het werken aan een grotere klanttevredenheid, maar ook het binnenhalen van meer opdrachten. Immers, hiermee geeft u veel van uw opdrachtgevers het signaal dat u serieus bezig bent met de kwaliteit van uw product of dienst. Steeds meer opdrachtgevers hechten daar belang aan of stellen deze norm zelfs als eis.

Het keurmerk staat voor een aantal principes;

Kwaliteit
Ondernemers werken volgens vaste kwaliteitseisen om het werk op te leveren. De norm stelt ook een aantal minimale eisen aan de bedrijfsvoering om te garanderen dat afspraken worden nagekomen.
Duurzaamheid
Ondernemers werken aan duurzaamheid thema's gebaseerd op het manifest MVOI 2022. De duurzaamheid ambitie wordt uitgewerkt in een meerjarenplan.
Vakmanschap
Ondernemers hebben gediplomeerde mensen in dienst. Elk project wordt uitgevoerd door vakmensen.
Onafhankelijk
Ondernemers laten zich door een onafhankelijke keuringsinstantie toetsen of zij voldoen aan de eisen gesteld aan het certificaat. Ook vinden er onafhankelijke steekproeven plaats in opdracht van Stichting Groenkeur.

In zeven stappen naar Groenkeur

1  Oriëntatiegesprek (vrijblijvend)
2  Uitvoeren inventarisatie met behulp van checklist (nulmeting)
3  Opzetten kwaliteitssysteem conform Groenkeur BRL 2023
4  Implementeren kwaliteitssysteem Groenkeur BRL 2023
5  Verzorgen interne audit en directiebeoordeling
6  Begeleiding externe audit
7  Uw bedrijf wordt Groenkeur gecertificeerd

Voor referentieprojecten, zie gerealiseerde projecten Groenkeur & ISO 9001                                                                     Voor meer informatie zie; www.groenkeur.nl

 

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?

Bel 06-26 93 56 10 of vul het contact formulier in.

Top