Header Image

ISO 9001:2015

ISO en STRUKTUUR

ISO 9001 (International Standards Organization) is de bekendste norm ter wereld op het gebied van kwaliteitsmanagement. Veel organisaties zien deze norm dan ook als een belangrijke meerwaarde.

De norm ISO 9001:2015 is 's wereld meest populaire norm voor kwaliteitsmanagement. Deze norm is geschreven met het oog op hedendaagse zakelijke uitdagingen en voor organisaties van iedere grootte. De  norm zorgt voor veel flexibiliteit in het aanbieden van veelzijdige voordelen aan organisaties. Niet alleen als tool voor kwaliteitsmanagement maar meer als kader met als doel zakelijke verbetering waaronder het leveren van efficiëntie en het verbeteren van de klanttevredenheid. De norm is ingezet op procesbeheersing. Hierbij met name kijkend naar risico-management, beheer van registraties en verander management. Zo gaat het bij de procesbeheersing om de eisen van de opdrachtgever en voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat begint bij het eventuele ontwerp van het product of dienst en eindigt bij de oplevering en eventuele nazorg.

De ISO 9001:2015 in hoofdlijnen;
Hoofdstuk. Inhoud;

4.      Context en de organisatie
Wat kunnen wij met het management systeem ten aanzien van onze organisatie.
5.      Leiderschap
De koppeling van het management systeem aan de algehele strategie, beleid en rollen.
6.      Planning
Het vaststellen van kansen, risico’s en acties.
7.      Ondersteuning
Beschikken over juiste middelen en competente medewerkers.
8.      Uitvoering
Beheerste bedrijfsvoering zodat aan gestelde eisen wordt voldaan.
9.      Evaluatie van de prestaties
Monitoren en meten, interne audits en directiebeoordeling.
10.    Verbetering
Eisen met betrekking tot het verbeteren van het managementsysteem.


Waarom ISO 9001?

De ISO norm is ideaal voor het stroomlijnen van uw eigen organisatie, het terugdringen van faalkosten, het werken aan een grotere klanttevredenheid, maar ook het binnenhalen van meer opdrachten. Immers, met ISO 9001 geeft u veel van uw opdrachtgevers het signaal dat u serieus bezig bent met de kwaliteit van uw product of dienst. Steeds meer opdrachtgevers hechten daar belang aan of stellen de ISO 9001-norm zelfs als eis.

Voordelen ISO 9001;

  • Meer structuur in uw processen
  • Efficiency verhoging
  • Hoger aanzien bij opdrachtgevers
  • Minder fouten en minder faalkosten
  • Meer controle over uw processen
  • Grotere tevredenheid van uw opdrachtgevers

In zeven stappen naar ISO 9001:2015

1  Oriëntatiegesprek (vrijblijvend)
2  Uitvoeren inventarisatie met behulp van checklist (nulmeting)
3  Opzetten kwaliteitssysteem conform ISO 9001
4  Implementeren kwaliteitssysteem ISO 9001
5  Verzorgen interne audit en directiebeoordeling
6  Verzorgen externe audit
7  Uw bedrijf wordt ISO gecertificeerd

Voor referentieprojecten, zie gerealiseerde projecten Groenkeur & ISO 9001 

 

 

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?

Bel 06-26 93 56 10 of vul het contact formulier in.

Top