Header Image

VCA* 2017/6.0

VCA* 2017/6.0 en STRUKTUUR

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu).
De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting ten behoeve van opdrachtnemers die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee u objectief en structureel wordt getoetst en gecertificeerd op uw VGM-beheersysteem.
 
VCA*: directe controle op Veiligheid Gezondheid en Milieu tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Dit zonder onderaannemers in te schakelen en/of met minder dan 25 (al of niet ingehuurde) uitvoerende medewerkers te werken.
Waarom VCA* 2017/6.0

Veel (groen)aannemers en (GWW)bedrijven krijgen ermee te maken; de verplichting om VCA gecertificeerd te zijn. VCA is een certificaat waarmee u kunt aantonen dat er binnen uw bedrijf veilig wordt gewerkt. Zo voorkomt u onveilige situaties en zelfs ongevallen! Inmiddels is VCA algemeen geaccepteerd: al meer dan 10.000 bedrijven mogen de certificering voeren.

Wij weten dat VCA in het ene bedrijf anders geregeld is dan in het andere bedrijf. Daarom leven wij ons optimaal in uw bedrijfssituatie in en proberen wij – binnen de grenzen van de VCA en binnen de beperkingen van de beoordeling hiervan- zo goed mogelijk met u mee te denken hoe de veiligheid te verbeteren.

Voordelen van VCA*;

 • Voldoen aan de eisen van de opdrachtgever
 • Duidelijk eenduidige veiligheid instructies
 • Meer aanzien bij opdrachtgevers
 • Meer betrokkenheid van het management en medewerkers
 • Voldoen aan diverse ARBO wetgevingen
 • Minder gevaarlijke situaties
 • Minder ongevallen
 • Minder uitval van personeel
 • Veiligheid bewustzijn bij personeel

Hiervoor ontvangt u van ons op maat;

 • aanvragen en regelen offertes externe audit/keuring
 • inventariseren uitgangspunten
 • opzetten compleet handboek VCA*
 • opstellen benodigde bijbehorende documenten
 • opstellen Veiligheidinstructie boek voor medewerkers
 • uitvoeren interne audit
 • opstellen directie rapportage
 • uitvoeren 1 Toolbox meeting met alle medewerkers.

Voor referentieprojecten, zie gerealiseerde projecten VCA*, VCA**, VCA-P en Veiligheidsladdder

 

 

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?

Bel 06-26 93 56 10 of vul het contact formulier in.

Top