Aanbestedingswet 2016

vlag_europese_unie_sterren 

 

 

Nieuwe aanbestedingseisen 2016

Nederland moet de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen als Europese lidstaat uiterlijk 18 april 2016 hebben verwerkt in haar aanbestedingregelgeving.
Onder de vanaf het voorjaar 2016 geldende gewijzigde aanbestedingswet zal naast een aantal andere wijzigingen meer ruimte ontstaan om keurmerken te eisen.

Een van de speerpunten van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen is dat aanbestedende diensten meer mogelijkheden zullen krijgen om sociale en duurzaamheiddoelstellingen via aanbestedingen te bereiken.  Onderdeel hiervan is dat aanbestedende diensten straks keurmerken (milieu keurmerken) mogen vragen als technische specificatie indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan;

  • Keurmerken zijn gebaseerd op objectief controleerbare en niet discriminerende criteria;
  • Het keurmerk moet voor alle betrokken partijen toegankelijk zijn;
  • Keurmerkeisen moeten worden vastgesteld door een derde partij op wie de ondernemer die het keurmerk aanvraagt, geen beslissende invloed uitoefent;
  • Keurmerkeneisen mogen alleen betrekking hebben op criteria die verband houden met het voorwerp van de overheidsopdracht en deze moeten geschikt zijn voor de omschrijving van de kenmerk van het werk. De levering of de dienst die het voorwerp van de opdracht vormen;
  • Het keurmerk moet vastgesteld zijn in een open en transparante procedure waaraan alle belanghebbenden, waaronder overheidsinstanties, consumenten, sociale partners, fabrikanten, distributeurs en niet overheidsorganisaties, kunnen deelnemen.

Uitsluitingsgronden

Naast de keurmerk eisen komen er ook uitsluitingsgronden bij zoals;

  • Slechte prestaties in het verleden ( Past Performance);
  • Aanzienlijke tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift, vroegtijdige beëindiging of sancties eerdere opdrachten. (ook bij andere aanbestedende diensten);
  • Belangenconflicten;
  • Derden welke door de inschrijver opgevoerd om te voldoen aan de inschrijving worden ook op de uitsluitingsgronden getoetst.
Top