Milieu

Rijdt u een vervuilende auto? Ecotest

Auto's met alternatieve aandrijving zijn de grote winnaars in de nieuwste milieuclassificatie van de Duitse ANWB-zusterorganisatie ADAC. In de huidige Ecotest-lijst hebben hybride voertuigen en puur elektrische auto’s, maar ook op aardgas rijdende voertuigen een goede score behaald. Benzine- en dieselvoertuigen spelen nauwelijks een rol van betekenis. In de Ecotest meet de ADAC de CO2-emissies ...
Lees meer

RISICO BIJ ONDERGRONDSE CO2-OPSLAG?

Het ondergronds opslaan van CO2 is veel veiliger dan altijd werd gedacht, blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Edinbrugh en Freiburg in de Verenigde Staten. TNO is al langer overtuigd van de veiligheid van ondergrondse CO2-opslag. Het onderzoek laat zien dat de hoeveelheid CO2 die door lekkage uit de grond vrijkomt, verwaarloosbaar klein is. Maar TNO ziet ook dat CO2-opslag bijvoo...
Lees meer

Struktuur geeft workshop CO2

Wellantcollege Houten organiseert op woensdag 15 februari een Groendag voor de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche. De Groendag bestaat uit een vakbeurs en innoverende workshops. Daarnaast vinden er verlengingsbijeenkomsten Gewasbescherming en Flora & Fauna (AOC-keurmerk) plaats. De Groendag is gericht op gemeentes, groenvoorzieningsbedrijven en op bedrijven in de particuliere sector. ...
Lees meer

‘Sluiten nieuwe kolencentrales goedkoopste optie CO2-reductie’

Om de CO2-uitstoot in Nederland op de goedkoopste manier te verlagen moeten er een of twee nieuwe kolencentrales worden gesloten. Er zijn meer kolencentrales in Nederland dan wij vaak weten. Als alleen oudere kolencentrales uit de jaren ’90 worden gesloten zijn er maatregelen nodig die meer geld kosten, zo stelt onderzoeksbureau CE Delft vrijdag in  dat gemaakt is in opdracht van het European...
Lees meer

China bekrachtigt klimaatverdrag Parijs

Het Chinese parlement heeft 02-09-2016 het klimaatverdrag van Parijs geratificeerd. Dat meldt het staatspersbureau Xinhua. De Chinese ratificatie betekent een belangrijke stap om het verdrag nog eind dit jaar in werking te laten treden. De mededeling komt op het moment dat wereldleiders zich in China beginnen te verzamelen in het kader van de G20-top in Hangzhou. De landen van de G20 ...
Lees meer

Huizen en gebouwen vanaf 2050 verbod CO2-uitstoot verwarmen

De meeste Nederlanders (86 procent) weten niet dat het verwarmen van huizen en gebouwen tegen 2050 geen CO2-uitstoot meer mag veroorzaken en dat er dus niet meer op gas mag worden gestookt. Dat blijkt uit een enquête van het HIER Klimaatbureau. Op dit moment heeft nog 95 procent van de woningen verwarming en warm water op aardgas. De overheid wil dat in 2050 alle energie volledig duurzaam i...
Lees meer

Wijzigingen in CO2 prestatieladder versie 3.0

De nieuwe norm CO2 prestatieladder versie 3.0 komt eraan. Hieronder een eerste inzicht in de wijzigingen ten opzichte van de 2.2 norm. 1. De indeling van het handboek is nu gelijk aan de ISO normen, er wordt meer benadrukt dat het een managementsysteem is. Inclusief een nieuw symbool voor continue verbetering.      -------------------> 2. De tabellen met emissiefactoren zijn uit het...
Lees meer

C02 prestatieladder versie 3.0 komt eraan.

Bedrijven en instanties met een CO2-Prestatieladdercertificaat krijgen te maken met gewijzigde toetsingsnormen. In mei 2015 wordt de publicatie van het vernieuwde handboek 3.0 verwacht, met inhoudelijke en tekstuele aanpassingen en opgezet als een managementsysteem. De consequenties voor de reeds verkregen certificaten niveau 4 en 5, zijn het grootst. Steeds meer instanties nemen bij aanbeste...
Lees meer

CO2 niveau 5 !

      Van der Meer BV van harte gefeliciteerd met het behalen van het certificaat CO2 prestatieladder niveau 5 ! Ook wij van Struktuur zijn trots op dit behaalde resultaat. Zelfs de Raad van accreditatie heeft het certificeringsproces gevolgd en alle dossiers gecontroleerd. Wij kunnen met zijn allen concluderen dat we een goed stuk werk hebben geleverd waar we trots ...
Lees meer
Top