Algemeen

Rijdt u een vervuilende auto? Ecotest

Auto's met alternatieve aandrijving zijn de grote winnaars in de nieuwste milieuclassificatie van de Duitse ANWB-zusterorganisatie ADAC. In de huidige Ecotest-lijst hebben hybride voertuigen en puur elektrische auto’s, maar ook op aardgas rijdende voertuigen een goede score behaald. Benzine- en dieselvoertuigen spelen nauwelijks een rol van betekenis. In de Ecotest meet de ADAC de CO2-emissies ...
Lees meer

De Arbowet Wat verandert er per 1 juli 2018?

De arbowet is al op 1 juli 2017 ingegaan, maar organisaties hebben een jaar de tijd gekregen om de zaken op orde te krijgen. Deze overgangsperiode verloopt eind deze week. De belangrijkste wijziging is de verplichte invoer van het basiscontract. Daarnaast zijn er nog 11 andere wijzigingen die van invloed zijn op uw organisatie. Controleer dus goed of u nog in actie moet komen.  Wijzigingen ...
Lees meer

Krapte op arbeidsmarkt en toch 100.000 bomen kappen?

ProRail gaat (lees laat) ca. 100.000 bomen langs het spoor snoeien of kappen om treinstremmingen te voorkomen.       Gemiddeld is er elke week wel een stremming van het treinverkeer doordat takken in de bovenleiding terecht zijn gekomen of dat een boom op het spoor is gevallen. Eens per maand is sprake van een flinke verstoring. Daarom zet de spoorbeheerder in op gericht o...
Lees meer

Je vindt je zo een baan.

Opvallende beroepen op de lijst moeilijk te vervullen vacatures Groenvoorzieners, Hoveniers en boomverzorgers. Met de aantrekkende economie, wordt er ook weer gebouwd. En dat betekent dat er nieuwe tuinen aangelegd moeten worden.  Ook  hebben consumenten een groter budget om een hovenier in te schakelen. Tot slot worden hoveniers en boomverzorgers vaker ingeschakeld om de effecten van klimaatve...
Lees meer

Loonkostenvoordeel voor u?

Nieuw loonkostenvoordeel voor jongeren. Werkgevers die vanaf 1 januari 2018 jongere werknemers in dienst hebben, kunnen jeugd-LIV krijgen. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is sinds 1 juli 2017 flink verhoogd. Ter compensatie wordt per 1 januari 2018 het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor deze leeftijdscategorie ingevoerd. Een werkgever heeft dan, als aan de voorwaarden is v...
Lees meer

Betere betaaltermijn MKB

De Tweede Kamer stemde op 14 februari 2017 in met het dichten van een sluiproute in de huidige wet. Door een uitzonderingsbepaling konden grote   bedrijven betaaltermijnen afdwingen die konden oplopen tot wel 120 dagen. Het is in Nederland echter normaal om binnen 30 dagen een factuur te voldoen.      De nieuwe wet versterkt de juridische positie van leveranciers. Zij staan sterker bij onderhan...
Lees meer

Aanbestedingswet 2016

      Nieuwe aanbestedingseisen 2016 Nederland moet de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen als Europese lidstaat uiterlijk 18 april 2016 hebben verwerkt in haar aanbestedingregelgeving. Onder de vanaf het voorjaar 2016 geldende gewijzigde aanbestedingswet zal naast een aantal andere wijzigingen meer ruimte ontstaan om keurmerken te eisen. Een van de speerpunten van ...
Lees meer

Heeft u meer dan 10 medewerkers in dienst?

Inmiddels is de Wet flexibel werken (Wfw) door beide Kamers goedgekeurd. Medewerkers krijgen meer rechten. Wat gaat er per 1 juli veranderen? Medewerkers kunnen bij u aankloppen dat ze meer of minder uren willen werken, of op andere tijden willen werken. Dat is (blijkt) hun goed recht, vastgelegd in de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). Afwijzing kan alleen vanwege ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’...
Lees meer

SFA, dit mag u niet missen!

Profiteer van SFA. SFA-onderzoek staat voor Sociaal-Fiscaal Arbeidskundig onderzoek. Uw personeelsdossiers worden geanalyseerd en de kans is groot dat dit binnen drie maanden leidt tot teruggave van te veel betaalde belastingen en premies. In meer dan 95% van de gevallen kunnen ondernemingen duizenden tot tienduizenden euro’s terugkrijgen. De gemiddelde opbrengst is 11.000 euro leert de erv...
Lees meer

CO2 niveau 5 !

      Van der Meer BV van harte gefeliciteerd met het behalen van het certificaat CO2 prestatieladder niveau 5 ! Ook wij van Struktuur zijn trots op dit behaalde resultaat. Zelfs de Raad van accreditatie heeft het certificeringsproces gevolgd en alle dossiers gecontroleerd. Wij kunnen met zijn allen concluderen dat we een goed stuk werk hebben geleverd waar we trots ...
Lees meer
Top