De Arbowet Wat verandert er per 1 juli 2018?

basiscontractDe arbowet is al op 1 juli 2017 ingegaan, maar organisaties hebben een jaar de tijd gekregen om de zaken op orde te krijgen. Deze overgangsperiode verloopt eind deze week. De belangrijkste wijziging is de verplichte invoer van het basiscontract. Daarnaast zijn er nog 11 andere wijzigingen die van invloed zijn op uw organisatie. Controleer dus goed of u nog in actie moet komen. 

Wijzigingen

 • #1 Het basiscontract
 • #2 Second opinion
 • #3 Open spreekuur
 • #4 Adviesrol bedrijfsarts
 • #5 Vrije toegang werkvloer
 • #6 Duidelijkere rol preventiemedewerker
 • #7 Grotere medewerkers betrokkenheid
 • #8 Klachtenprocedure
 • #9 Melden beroepsziekten
 • #10 Toezicht en handhaving
 • #11 Overgangsperiode
 • #12 Aanscherping boetes

Voor de goede orde: de arbowet is al veranderd sinds 1 juli 2017, maar organisaties hebben een jaar de tijd gekregen om de zaken op orde te krijgen.

Het basiscontract Het basiscontract is vanaf 1 juli wettelijk verplicht voor alle werkgevers in Nederland. In dit contract worden minimumeisen gesteld aan werkgevers en arbodienstverleners en worden de rechten en plichten voor werknemer, werkgever en arbodienst beschreven.  Heeft u nog geen basiscontract op dit moment? Vraag direct en vrijblijvend informatie of een offerte aan.
Top