Betere betaaltermijn MKB

betaaltermijn-300x200De Tweede Kamer stemde op 14 februari 2017 in met het dichten van een sluiproute in de huidige wet. Door een uitzonderingsbepaling konden grote   bedrijven betaaltermijnen afdwingen die konden oplopen tot wel 120 dagen.

Het is in Nederland echter normaal om binnen 30 dagen een factuur te voldoen.      De nieuwe wet versterkt de juridische positie van leveranciers. Zij staan sterker bij onderhandelingen omdat zij weten dat hun afnemer een betaaltermijn niet meer eindeloos kan oprekken.

In de wet blijft een standaard betaaltermijn van 30 dagen gelden. Nieuw is echter dat bij een apart afgesproken langere termijn deze niet langer mag zijn dan 60 dagen. Mochten grootbedrijven alsnog besluiten betaaltermijnen langer dan 60 dagen in de overeenkomst op te nemen met leveranciers, dan wordt deze betaaltermijn ongeldig verklaard. Het grootbedrijf moet dan een wettelijke handelsrente van 8% betalen indien zij de rekening na 30 dagen betalen. De aanscherping van de wet geldt alleen in de specifieke handelsrelatie tussen een grootbedrijf in de rol van afnemer en het MKB of een zelfstandig ondernemer in de rol van leverancier of dienstverlener.

De afbakening van grootbedrijf en MKB-bedrijf is verankerd in het jaarrekeningenrecht. Om te classificeren als MKB-onderneming dient een bedrijf aan de volgende 3 punten te voldoen:

  1. De waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 20.000.000;
  2. De netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40.000.000;
  3. Het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 250.

Zodra ook de Eerste Kamer haar goedkeuring aan de wet geeft, kan de wet in werking treden op 1 juli 2017. Voor huidige contracten geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Bij inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2017 moeten lopende contracten voor 1 juli 2018 worden aangepast. Indien dat niet gebeurt wordt de contractuele betaaltermijn automatisch 30 dagen.

Top