Krapte op arbeidsmarkt en toch 100.000 bomen kappen?

prorailProRail gaat (lees laat) ca. 100.000 bomen langs het spoor snoeien of kappen om treinstremmingen te voorkomen.

 

 

 

Gemiddeld is er elke week wel een stremming van het treinverkeer doordat takken in de bovenleiding terecht zijn gekomen of dat een boom op het spoor is gevallen. Eens per maand is sprake van een flinke verstoring. Daarom zet de spoorbeheerder in op gericht onderhoud om te voorkomen dat er onnodig spoorbanen worden geblokkeerd of takken in de bovenleiding terecht komen.  Daarvoor wordt de omgeving van 7000 kilometer aan spoorlijnen met behulp van drones in kaart gebracht om de risico’s van vallende takken en bomen te analyseren. Het bedrijf wil ‘voorkomen dat we rücksichtslos bomen hoeven te kappen’

De spoorbeheerder zegt geen beroep te willen doen op de Spoorwegwet, waarin staat dat 11 meter aan weerszijden van de spoorlijn geen bomen mogen groeien. ,,In principe zou ProRail dus alle bomen in die ‘verboden zone’ mogen kappen”, zegt het bedrijf. Dat wordt ‘maatschappelijk niet wenselijk’ genoemd.
Gemiddeld staan er zo’n 150 tot 200 bomen per kilometer in een straal van 30 meter tot het spoor. Het gaat in totaal om circa een miljoen bomen. Het opruimen van een omgewaaide boom duurt al gauw 2,5 uur en soms wel tot zes uur, afhankelijk van de schade. ProRail zegt de afgelopen jaren iedere twee jaar een storm te hebben gehad gehad waarbij behoorlijk veel bomen tot problemen op spoor hebben geleid.
Top