C02 prestatieladder versie 3.0 komt eraan.

Logo SKAO

Bedrijven en instanties met een CO2-Prestatieladdercertificaat krijgen te maken met gewijzigde toetsingsnormen. In mei 2015 wordt de publicatie van het vernieuwde handboek 3.0 verwacht, met inhoudelijke en tekstuele aanpassingen en opgezet als een managementsysteem. De consequenties voor de reeds verkregen certificaten niveau 4 en 5, zijn het grootst.

Steeds meer instanties nemen bij aanbestedingen de CO2-Prestatieladder, zoals aanvankelijk opgezet door ProRail, mee in de besluitvorming. Inschrijvende partijen, gecertificeerd volgens deze CO2-Prestatieladder hebben daarbij voordeel als zij aantoonbaar aandacht besteden aan CO2-reductie tijdens de uitvoering van projecten. De Prestatieladder kent de niveaus 1 tot en met 5, waarbij niveau 5 de hoogste trede is, dus met de meeste aandacht voor CO2-reductie. Regels en normen voor het verkrijgen van dergelijke certificaten staan beschreven in de handboeken 2.0, 2.1 en 2.2.

Herziening met handboek 3.0

Maart jl. organiseerde de Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) een informatiebijeenkomst voor adviesbureaus over het in mei te verwachten “CO2-Prestatieladder Handboek 3.0”. Er werd ingegaan op de wijzigingen:

  • een geheel vernieuwde indeling van de inhoud van het Handboek.
  • de opzet van het Handboek 3.0 als een managementsysteem, ingedeeld volgens erkende normen waarin de PDCA-cyclus als continu verbeterproces is opgenomen.
  • geüniformeerde en aangescherpte teksten.

Inhoudelijk zijn de grootste wijzigingen:

  • bedrijven dienen de doelstellingen intern verplicht te toetsen (borging)
  • voor de afbakening van de organisatiegrenzen is het opgeven van een bedrijfseigen methode mogelijk.

Voor bedrijven op niveau 1 t/m 3 zijn de wijzigingen minimaal gebleven. Voor niveau 4 en 5 is het doel om de innovatie aangaande CO2-emissies verder te stimuleren en borgen.

Wat zijn de gevolgen

Op basis van de omvang van de wijzigingen en daarmee de consequenties voor de bedrijven, is een overgangsregeling van toepassing:

  • voor bedrijven op niveau 1 t/m 3, met relatief kleine wijzigingen, is de overgangstermijn 3 maanden vanaf de publicatiedatum.
  • voor bedrijven op niveau 4 en 5 is de overgangstermijn 1 jaar vanaf de publicatiedatum.
Top