Nieuwe BRL Groenkeur 2016

 

 

 Groenkeur 2016

 

 

Op aangeven van het College van Deskundigen Groen heeft het bestuur van Stichting Groenkeur op vrijdag 20 mei jl. de herziene beoordelingsrichtlijnen vastgesteld. De nieuwe richtlijnen zijn per 1 juni jl. van kracht. Dit geldt voor de volgende beoordelingsrichtlijnen;

  • Groenvoorzieningen
  • Boomverzorging
  • Dak- en gevelbegroening

Zover nu bekend zal de overgangstermijn van de huidige versies beoordelingsrichtlijnen naar de nieuwe beoordelingsrichtlijnen 2016 gelijk zijn aan de overgangstermijn van de ISO 9001.

Concreet betekent dit;

De overgangsperiode van de nieuwe BRL (beoordelingsrichtlijnen) 2016 start juni 2016 en eindigt in september 2018. Na september 2018 zijn certificaten op basis van de BRL 2012 niet meer geldig.

Vanaf maart 2017 mag alleen nog geaccrediteerde certificatie plaatsvinden tegen BRL 2016. Tot maart 2017 kan een organisatie ervoor kiezen nog een nieuw certificaat tegen de oude versie van de norm te behalen. Maar ook de geldigheid van dit certificaat vervalt per september 2018.

Voorbeeld 1; U heeft nu een Groenkeur BRL 2012 certificaat wat geldig is tot juni 2017. De externe audit juni 2016 kan gewoon plaatsvinden tegen de BRL 2012. De externe audit van juni 2017 dient plaats te vinden tegen de Groenkeur BRL 2016.

Voorbeeld 2; U heeft nu een Groenkeur BRL 2012 certificaat wat geldig is tot december 2018. De externe audit december 2016 kan gewoon plaatsvinden tegen de BRL 2012. De externe audit van december 2017 dient plaats te vinden tegen de Groenkeur BRL 2016.

Voorbeeld 3; U heeft nu een BRL 2012 certificaat wat geldig is tot februari 2018. De externe audit februari 2017 kan gewoon plaatsvinden tegen de BRL 2012. De externe audit van februari 2018 dient plaats te vinden tegen de Groenkeur BRL 2016.

Voorbeeld 4; Er heeft een externe audit Groenkeur BRL 2012 plaats gevonden voor maart 2016. De externe audit voor maart 2017 kan gewoon plaatsvinden tegen de Groenkeur BRL 2012. De externe audit voor februari 2018 dient plaats te vinden tegen de Groenkeur BRL 2016.

Voorbeeld 5; U heeft geen Groenkeur certificaat. De 1e certificerende audit kan gewoon plaatsvinden tegen de BRL 2012 tot maart 2017, echter het certificaat is geldig tot september 2018. Wij adviseren nu direct te certificeren tegen de Groenkeur BRL 2016.

Voor vragen bel 06-26 93 56 10 ,e-mail info@struktuur.nl of vul het contactformulier in.

Top