Onaangekondigde controles Groenkeur

Groenkeur logo

Stichting Groenkeur gaat meer de nadruk leggen op aantoonbare kwaliteit van het eindproduct. De invoering van een systematiek van onaangekondigde controles tijdens uitvoering van opdrachten past hierin. Op heel korte termijn vindt de eerste onaangekondigde controle plaats bij één van de Groenkeur-gecertificeerde bedrijven. Voordat Groenkeur een uitgebreide pilot opzet wordt eerst samen met een onafhankelijke deskundige ervaring opgedaan bij één van de deelnemers. De rapportage en het oordeel van deze deskundige wordt naar de opdrachtgever, opdrachtnemer en certificerende instelling (CI) gestuurd. In de projectgroep ‘Onaangekondigde controle’ gaat nog de discussie plaatsvinden wat mogelijke sancties zijn bij een negatieve beoordeling naast de extra audit die de CI dan gaat plannen. Uiteraard wordt daarbij ook bekeken op welke wijze positieve rapportages kunnen bijdragen aan de meerwaarde van Groenkeur.

Wordt vervolgd…..

Top