Groenkeur certificaat Tuin A&O blijft

Op 12 december jl. heeft het bestuur van Stichting Groenkeur besloten om de beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud te continueren. Dit besluit is vooral gebaseerd op de input van de 30 bezochte hoveniersbedrijven in de afgelopen twee maanden. Gezien het aantal bedrijven dat actief is op de consumentenmarkt is het draagvlak in omvang van de Tuinaanleg & Tuinonderhoud gecertificeerde bedrijven niet groot. Toch wil het bestuur deze gecertificeerde bedrijven blijven faciliteren. Het bestuur vindt het ook belangrijk dat alle bedrijven die actief zijn in de groene sector zich via een onafhankelijke controle kunnen certificeren. De werkzaamheden van hoveniers die op kwaliteit van bedrijfsvoering, aanleg en onderhoud een audit belangrijk vinden horen hier bij.

Auditfrequentie en afdracht

Bovendien heeft het bestuur besloten de jaarlijkse afdracht behorend bij het certificaat Tuinaanleg & Tuinonderhoud te verlagen. Met ingang van 2015 wordt de afdracht aan Stichting Groenkeur 200 euro per jaar. Daarnaast heeft het bestuur het College van Deskundigen gevraagd de frequentie van de audit voor deze beoordelingsrichtlijn te verlagen naar eens in de twee jaar.

Top