Aanbestedingswet 2016

      Nieuwe aanbestedingseisen 2016 Nederland moet de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen als Europese lidstaat uiterlijk 18 april 2016 hebben verwerkt in haar aanbestedingregelgeving. Onder de vanaf het voorjaar 2016 geldende gewijzigde aanbestedingswet zal naast een aantal andere wijzigingen meer ruimte ontstaan om keurmerken te eisen. Een van de speerpunten van ...
Lees meer

Nieuwe ISO 9001:2015 & Groenkeur

Definitieve tekst ISO 9001 beschikbaar voor laatste stemronde. De inhoud van de nieuwe ISO 9001 is nu definitief. Een laatste stemronde vindt deze zomer plaats. Eind september is de verwachte publicatiedatum van ISO 9001:2015. Wat zijn opvallende wijzigingen? Nieuw PDCA-model Het procesmodel is vervangen. In het nieuwe model is de PDCA van toepassing op alle processen en op het  kwali...
Lees meer

Overgangstermijn ISO 2015

  De overgangsperiode naar de nieuwe ISO 2015 eindigt september 2018. Na september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig. Vanaf maart 2017 mag alleen nog geaccrediteerde certificatie plaatsvinden tegen ISO 9001:2015. Tot maart 2017 kan een organisatie ervoor kiezen nog een nieuw certificaat tegen de oude versie van de norm te behalen. Maar ook de geldigheid v...
Lees meer

Heeft u meer dan 10 medewerkers in dienst?

Inmiddels is de Wet flexibel werken (Wfw) door beide Kamers goedgekeurd. Medewerkers krijgen meer rechten. Wat gaat er per 1 juli veranderen? Medewerkers kunnen bij u aankloppen dat ze meer of minder uren willen werken, of op andere tijden willen werken. Dat is (blijkt) hun goed recht, vastgelegd in de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). Afwijzing kan alleen vanwege ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’...
Lees meer

Wijzigingen in CO2 prestatieladder versie 3.0

De nieuwe norm CO2 prestatieladder versie 3.0 komt eraan. Hieronder een eerste inzicht in de wijzigingen ten opzichte van de 2.2 norm. 1. De indeling van het handboek is nu gelijk aan de ISO normen, er wordt meer benadrukt dat het een managementsysteem is. Inclusief een nieuw symbool voor continue verbetering.      -------------------> 2. De tabellen met emissiefactoren zijn uit het...
Lees meer

Onaangekondigde controles Groenkeur

Stichting Groenkeur gaat meer de nadruk leggen op aantoonbare kwaliteit van het eindproduct. De invoering van een systematiek van onaangekondigde controles tijdens uitvoering van opdrachten past hierin. Op heel korte termijn vindt de eerste onaangekondigde controle plaats bij één van de Groenkeur-gecertificeerde bedrijven. Voordat Groenkeur een uitgebreide pilot opzet wordt eerst samen met een...
Lees meer

C02 prestatieladder versie 3.0 komt eraan.

Bedrijven en instanties met een CO2-Prestatieladdercertificaat krijgen te maken met gewijzigde toetsingsnormen. In mei 2015 wordt de publicatie van het vernieuwde handboek 3.0 verwacht, met inhoudelijke en tekstuele aanpassingen en opgezet als een managementsysteem. De consequenties voor de reeds verkregen certificaten niveau 4 en 5, zijn het grootst. Steeds meer instanties nemen bij aanbeste...
Lees meer

SFA, dit mag u niet missen!

Profiteer van SFA. SFA-onderzoek staat voor Sociaal-Fiscaal Arbeidskundig onderzoek. Uw personeelsdossiers worden geanalyseerd en de kans is groot dat dit binnen drie maanden leidt tot teruggave van te veel betaalde belastingen en premies. In meer dan 95% van de gevallen kunnen ondernemingen duizenden tot tienduizenden euro’s terugkrijgen. De gemiddelde opbrengst is 11.000 euro leert de erv...
Lees meer

CO2 niveau 5 !

      Van der Meer BV van harte gefeliciteerd met het behalen van het certificaat CO2 prestatieladder niveau 5 ! Ook wij van Struktuur zijn trots op dit behaalde resultaat. Zelfs de Raad van accreditatie heeft het certificeringsproces gevolgd en alle dossiers gecontroleerd. Wij kunnen met zijn allen concluderen dat we een goed stuk werk hebben geleverd waar we trots ...
Lees meer

Groenkeur certificaat Tuin A&O blijft

Op 12 december jl. heeft het bestuur van Stichting Groenkeur besloten om de beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud te continueren. Dit besluit is vooral gebaseerd op de input van de 30 bezochte hoveniersbedrijven in de afgelopen twee maanden. Gezien het aantal bedrijven dat actief is op de consumentenmarkt is het draagvlak in omvang van de Tuinaanleg & Tuinonderhoud gecertificeer...
Lees meer