Huizen en gebouwen vanaf 2050 verbod CO2-uitstoot verwarmen

De meeste Nederlanders (86 procent) weten niet dat het verwarmen van huizen en gebouwen tegen 2050 geen CO2-uitstoot meer mag veroorzaken en dat er dus niet meer op gas mag worden gestookt. Dat blijkt uit een enquête van het HIER Klimaatbureau. Op dit moment heeft nog 95 procent van de woningen verwarming en warm water op aardgas. De overheid wil dat in 2050 alle energie volledig duurzaam i...
Lees meer

Nieuwe BRL Groenkeur 2016

          Op aangeven van het College van Deskundigen Groen heeft het bestuur van Stichting Groenkeur op vrijdag 20 mei jl. de herziene beoordelingsrichtlijnen vastgesteld. De nieuwe richtlijnen zijn per 1 juni jl. van kracht. Dit geldt voor de volgende beoordelingsrichtlijnen; Groenvoorzieningen Boomverzorging Dak- en gevelbegroening Zover nu bekend zal d...
Lees meer

Aanbestedingswet 2016

      Nieuwe aanbestedingseisen 2016 Nederland moet de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen als Europese lidstaat uiterlijk 18 april 2016 hebben verwerkt in haar aanbestedingregelgeving. Onder de vanaf het voorjaar 2016 geldende gewijzigde aanbestedingswet zal naast een aantal andere wijzigingen meer ruimte ontstaan om keurmerken te eisen. Een van de speerpunten van ...
Lees meer

Nieuwe ISO 9001:2015 & Groenkeur

Definitieve tekst ISO 9001 beschikbaar voor laatste stemronde. De inhoud van de nieuwe ISO 9001 is nu definitief. Een laatste stemronde vindt deze zomer plaats. Eind september is de verwachte publicatiedatum van ISO 9001:2015. Wat zijn opvallende wijzigingen? Nieuw PDCA-model Het procesmodel is vervangen. In het nieuwe model is de PDCA van toepassing op alle processen en op het  kwali...
Lees meer

Overgangstermijn ISO 2015

  De overgangsperiode naar de nieuwe ISO 2015 eindigt september 2018. Na september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig. Vanaf maart 2017 mag alleen nog geaccrediteerde certificatie plaatsvinden tegen ISO 9001:2015. Tot maart 2017 kan een organisatie ervoor kiezen nog een nieuw certificaat tegen de oude versie van de norm te behalen. Maar ook de geldigheid v...
Lees meer

Heeft u meer dan 10 medewerkers in dienst?

Inmiddels is de Wet flexibel werken (Wfw) door beide Kamers goedgekeurd. Medewerkers krijgen meer rechten. Wat gaat er per 1 juli veranderen? Medewerkers kunnen bij u aankloppen dat ze meer of minder uren willen werken, of op andere tijden willen werken. Dat is (blijkt) hun goed recht, vastgelegd in de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). Afwijzing kan alleen vanwege ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’...
Lees meer

Wijzigingen in CO2 prestatieladder versie 3.0

De nieuwe norm CO2 prestatieladder versie 3.0 komt eraan. Hieronder een eerste inzicht in de wijzigingen ten opzichte van de 2.2 norm. 1. De indeling van het handboek is nu gelijk aan de ISO normen, er wordt meer benadrukt dat het een managementsysteem is. Inclusief een nieuw symbool voor continue verbetering.      -------------------> 2. De tabellen met emissiefactoren zijn uit het...
Lees meer

Onaangekondigde controles Groenkeur

Stichting Groenkeur gaat meer de nadruk leggen op aantoonbare kwaliteit van het eindproduct. De invoering van een systematiek van onaangekondigde controles tijdens uitvoering van opdrachten past hierin. Op heel korte termijn vindt de eerste onaangekondigde controle plaats bij één van de Groenkeur-gecertificeerde bedrijven. Voordat Groenkeur een uitgebreide pilot opzet wordt eerst samen met een...
Lees meer

C02 prestatieladder versie 3.0 komt eraan.

Bedrijven en instanties met een CO2-Prestatieladdercertificaat krijgen te maken met gewijzigde toetsingsnormen. In mei 2015 wordt de publicatie van het vernieuwde handboek 3.0 verwacht, met inhoudelijke en tekstuele aanpassingen en opgezet als een managementsysteem. De consequenties voor de reeds verkregen certificaten niveau 4 en 5, zijn het grootst. Steeds meer instanties nemen bij aanbeste...
Lees meer

SFA, dit mag u niet missen!

Profiteer van SFA. SFA-onderzoek staat voor Sociaal-Fiscaal Arbeidskundig onderzoek. Uw personeelsdossiers worden geanalyseerd en de kans is groot dat dit binnen drie maanden leidt tot teruggave van te veel betaalde belastingen en premies. In meer dan 95% van de gevallen kunnen ondernemingen duizenden tot tienduizenden euro’s terugkrijgen. De gemiddelde opbrengst is 11.000 euro leert de erv...
Lees meer